Kontakt

Projektledare:                                                        Försäljningsansvarig:
Magnus Olsson                                                      Ann-Caroline Berglund
0702-811560                                                           0739-252517
magnus.olsson@visbycentrum.se                 ann-caroline.berglund@gotlandsmedia.se 

Sponsrings- och eventansvarig:
Monika Kämpe
 073-375 84 74
monika.kampe@gotlandsmedia.se

Kontakta oss gärna med frågor eller funderingar: